post

کسب درآمد از خاک

اشتراک این مطلب در :

? کسب درآمد از خاک

?حتما میدونید که برای ساخت ساختمان ابتدا زمین را گودبرداری میکنند.
اما آیا میدونید که این خاکها پس از گودبرداری زمین به کجا برده میشوند؟
درسته. به یک زمین خالی دیگر ریخته میشوند….
و شخص بعدی هم که میخواهد ساختمان سازی کند مجبور است تپه های خاک را برداشته و به همراه خاک حاصل از گودبرداری خود آنهارا در زمینی دیگر خالی کند و این روند باطل همچنان ادامه دارد و هیچ کس هم ازین خاکها هیچ استفاده ای نمیکند و همه به دنبال خالی کردن تپه های خاک خود در زمین های خالی دیگر هستند

?تا اینکه  افراد خلاق پیدا میشوند و یک راهکار خوب برای شما در نظر میگیرند
آنها با رضایت شما خاکهای زمین شما را جمع میکنند و…..میفروشند
به کجا؟به کشاورزان،به دوبی،به سنکاپور،به مالزی
جالبتر اینکه خاکهارو هم درجه بندی میکنند و به قیمت های مختلف میفروشند شما هم از اینکه شما رو از دردسر تخلیه خاک راحت کردند ممنونشان هستید
و اینگونه است که خاکهای بدون استفاده با یک فکر خلاق به کالایی ارزشمند و گرانبها تبدیل میشود